لیزرهای پزشکی و جراحی

با توجه به تخصص شرکت لیزر پرتو در زمینه لیزرهای پزشکی این شرکت، فروش و خدمات مرتبط با انواع لیزرهای پزشکی را در سطح کشور انجام می دهد.
  لیزرهای الکساندارایت برندهای آمریکایی و اروپایی مانند candela 
  فروش انواع لیزرهای DIODE اروپایی، کره ای و چینی 
  فروش انواع لیزرهای CO2 FRACTIONAL مربوط به جوانسازی پوست و Q-SWITCH
  فروش و خدمات لیزرهای دندانپزشکی 
  فروش و خدمات تجهیزات و لیزرهای فیزیوتراپی