لیزرهای صنعتی

شرکت لیزر پرتو به عنوان یکی از جامع ترین شرکت های تخصصی و جنرال در زمینه فناوری های اپتیکی، تلاش دارد با تکیه بر تخصص اعضای خود و ارتباطات قوی با برندهای مطرح اپتیک و لیزر دنیا، بهترین تجهیزات را مطابق با سفارش مشتریان ارائه نماید.
  لیزرهای حکاکی 
  لیزر جوش 
  لیزرهای تمیز کننده سطوح 
  انواع قطعات اپتیکی دستگاه های لیزر 
  انواع سورس های دستگاه های لیزر