تامین تجهیزات اپتیکی

تامین انواع تجهیزات، قطعات اپتیکی و منابع نوری لیزری مورد استفاده در تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی


با توجه به توانمندی شرکت و ارتباط قوی و موثر با برندهای مطرح تجهیزات اپتیکی در دنیا تامین انواع ادوات اپتیکی با پایین¬ترین قیمت و در کمترین زمان ممکن تامین می شود.
Newports, Ophir, Edmund optics, Lambda, Jentech, CNI, Hamamatsu, Eksma, First light, Standa, Power thechnology, Asahi spectra, Omicron, Oxxius, II-VI infrared, Coherent, Thorlabs, Jenoptic, Laser component, Laser 2000, Ocean optics, Zisse …